Метка: Ta’lim

Madomiki, bizni andishasiz va axloqsiz sanar ekansiz…

Yoshlar haqida fikringiz qanday? Bilaman, yoshlar soʻzini eshitiboq, gapirishga shaylandingiz. Yoshlar betarbiya,

Ogoh Ogoh