Метка: тиббиёт

500 000 сўм учун қанчага “кесса” адолатлироқ?

Катта дарёлар кичик ирмоқлар бирлашувидан юзага келганидек, кичик жиноятлар катта жиноятлар содир

Ogoh Ogoh